'Cryptowet'

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

In april 2020 nam de Eerste Kamer de ‘Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’ met grote meerderheid aan. Aanbieders van cryptodiensten vallen daarmee onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet is ingegaan per 21 mei 2020. De Nederlansde Bank (DNB) houdt vanaf deze datum toezicht op aanbieders van cryptovaluta en wallets. Dit zijn alle bedrijven die een product of dienst aanbieden waarbij een euro omgewisseld wordt in cryptovaluta of omgekeerd. Aanbieders die reeds actief waren en voor 21 mei 2020 een concept-registratieaanvraag hebben ingediend, vallen onder de overgangsregeling een half jaar. Zij hebbentot en met 20 november 2020 om hun concept-aanvraag definitief te maken.

DNB:

Concreet betekent het toezicht dat de bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden moeten voldoen aan de eisen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), dat zij zich dienen te registreren bij DNB en dat de bestuurders, mede-beleidsbepalers, commissarissen en houders van een gekwalificeerde deelneming (aandelen ≥ 10%) worden getoetst. DNB ziet er daarnaast op toe dat de bedrijven zich houden aan de regels rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctiewetgeving. Bedrijven die zich niet registreren bij DNB, mogen geen diensten voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld meer verrichten en geen bewaarportemonnees meer aanbieden. Bron (DNB)

Gevolgen

  • DNB is de toezichthouder op de cryptosector.
  • Verplichte registratie cryptobedrijven.
  • Overgangsregeling bestaande aanbieders.
  • Aanbieders verplicht tot verzoek bij de DNB om bestuurders te toetsen op betrouwbaarheid en geschiktheid.
  • 1.7 Miljoen euro zal moeten worden opgebracht door aanbieders voor toezicht.
  • Verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij o.a. politie en Financial Intelligence Unit (FIU).
  • Openbaar register’ waar alle geregistreerde aanbieders worden vermeld.